Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is het rijbewijs C verplicht ?
  2. Wanneer is het rijbewijs CE verplicht ?
  3. Wanneer moet iemand met rijbewijs C ook de vakbekwaamheid hebben ?
  4. Welke nascholingscursussen moet ik volgen?

1. Wanneer is het rijbewijs C verplicht ?

Rijbewijs categorie C is verplicht voor het besturen van een vrachtauto. We spreken van een vrachtauto als het een motorvoertuig betreft:

  • wat niet is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen,
  • waarvan de tmm.* meer is dan 3500 kg. 
    * Tmm. is de afkorting voor toegestane maximum massa, dit gewicht is te vinden op het kentekenbewijs.

2. Wanneer is het rijbewijs CE verplicht ?

Rijbewijs categorie CE is verplicht voor het besturen van een vrachtauto met een aanhangwagen waarvan de Tmm. meer bedraagt dan 750 kg. Onder aanhangwagen wordt ook een oplegger verstaan.

3. Wanneer moet iemand met rijbewijs C ook de vakbekwaamheid hebben ?

De vakbekwaamheid is verplicht voor het (beroepsmatig) besturen van een vrachtauto (eventueel met aanhangwagen), waarvan de tmm. meer bedraagt dan 7500 kg. Deze eis geldt alleen voor bestuurders die geboren zijn na 30 juni 1955 en voor bestuurders die meer dan 12 uur per week een vrachtauto besturen.

4. Welke nascholingscursussen moet ik volgen ?

Beroepschauffeurs in het goederenvervoer moeten uiterlijk op 10 september 2016 de 'code 95' op het rijbewijs hebben. Om die code te verkrijgen dient een chauffeur 35 uur nascholingscursussen te worden gevolgd, en wel tenminste 7 uur praktijktraining, de resterende 28 uur mag uit theoretische cursussen bestaan.